LIDMAATSCHAP

Algemene Leden Vergadering

Beste Heerjansdammers,

Via deze weg willen wij jullie kenbaar maken dat de Algemene Leden Vergadering as dinsdag 16 november 2021 helaas,
 door alle Corona maatregelen, geen doorgang kan vinden.

Als er een nieuwe datum bekend is zal ik u hiervan via Social Media en onze website op de hoogte brengen.

www.ovheerjansdam.nl
Bestuur Oranje Vereniging Heerjansdam

** VERVALLEN **
Dinsdag 16 november 2021 is de algemene leden vergadering OVH, in het zaaltje van het Dorpshuis, ingang Dorpsplein te Heerjansdam.

U bent van harte welkom.

Aanvang vergadering 20.00 uur. 

De Flyer voor ” nieuw lid / leden” kunt u evt ook die avond inleveren.

Ook gelden hier de, opdat moment geldende, corona maatregelen, een geldige QR code, herstel bewijs of een negatieve PCR test.

KONINGSDAG 2021

Beste Heerjansdammers,

Vol goede moed hebben we vorig jaar alle geboekte activiteiten en optredens verzet naar 2021. We maakten zelfs plannen om dit jaar iets extra’s te organiseren! Helaas is het ook dit jaar nog niet mogelijk een groots oranjeprogramma te organiseren. Al onze plannen zijn inmiddels weer een jaar doorgeschoven en wachten op ons in 2022.

Vorig jaar stonden we aan het begin van de coronacrisis en werden we overvallen door alle maatregelen. Ondertussen hebben we meer ervaring en door het stijgende percentage ingeënte burgers, komt er zicht op een tijd waarin wat meer ruimte ontstaat om iets te kunnen organiseren.

We schrijven dit stukje net nadat bekend is geworden dat tot 20 april de huidige maatregelen gehandhaafd blijven. Hierdoor konden en kunnen vele Heerjansdamse verenigingen nog steeds niet laten zien en doen waar ze voor staan. Als het voor u mogelijk is, blijft u de verenigingen alstublieft steunen en haak weer aan zodra het weer is toegestaan. Ook roepen wij u op om lokaal uw aankopen te doen. Op onze website vindt u alle trouwe sponsoren en adverteerders. Ook zij verdienen uw steun.

Net als vorig jaar vragen wij u om op dinsdag 27 april het dorp weer een feestelijke uitstraling te geven. Hang allemaal de gehele dag de vlag met wimpel uit en doe iets leuks met rood, wit, blauw en heel veel oranje in de tuin of achter de ramen. Verderop in deze pagina leest u wat er nog meer georganiseerd wordt en waar een ieder geheel vrijblijvend aan mee kan doen.

Volg ons via onze website www.ovheerjansdam.nl, op Facebook of Instagram. Via deze kanalen zullen wij laten weten of we toch nog iets meer kunnen organiseren en daar vindt u ook de extra informatie. Wij vragen u de gestelde regels door het RIVM in acht te nemen en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.

Het landelijk comité 4&5 mei heeft opgeroepen om dit jaar op 4 mei, gedurende de gehele dag de vlag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers en om 19.55 uur thuis te kijken naar de Nationale Herdenking. Ook vragen wij u op 5 mei de vlag (zonder wimpel) de gehele dag uit te hangen om onze vrijheid uit te dragen.

Koning Willem-Alexander van harte gefeliciteerd, wij wensen u een leuke en een bijzondere digitale verjaardag toe in Eindhoven.

Volgend jaar maken we er een dubbel groot feest van!

Hartelijke groet,

Bestuur Oranjevereniging Heerjansdam

PROGRAMMA  2021

Activiteiten waar je op Koningsdag aan mee kunt doen!!

De Heerjansdames hebben door heel Heerjansdam in verschillende voortuinen een spellenprogramma georganiseerd. 
Kijk op hun website voor de locaties en hoe en wanneer je hier aan mee kunt doen. www.heerjansdames.nl

Verkleed en schmink jezelf op Koningsdag! Maak een selfie en post deze op 27 april onze Facebookpagina. 
De drie leukste inzendingen ontvangen van ons een prijs.

Doe mee met de kleurwedstrijd: gebruik de originele tekening of maak er een kopie van als er meerdere kinderen mee willen doen. Doe je uiterste best om de tekening zo mooi mogelijk in te kleuren. Vul je naam en leeftijd in, scan deze in of maak er een foto van. Stuur de scan of foto per e-mail naar sjaak@ovheerjansdam.nl. Meedoen kan tot en met 27 april. De jury zal daarna alle kunstwerken beoordelen.

Voor de puzzelaars hebben we een woordzoeker gemaakt, zet de overgebleven letters achter elkaar en stuur de oplossing per e-mail naar liesbeth@ovheerjansdam.nl. Het volgorde nummer van inzenden is je lotnummer. Doe mee en misschien ben jij wel één van de winnaars! Inzenden is mogelijk tot en met 27 april.

Oranjevereniging on Tour: Is het niet toegestaan om een muziekevent te organiseren, dan komt de muziek naar jou toe! Op Koningsdag vertrekt er om 10:00 uur een muzikale glitter MINI vanaf de Kromme Nering. Deze zal in zoveel mogelijk straten van zich laten horen door gevarieerde muziek uit de luidspeakers te persen.

LET OP! Blijf zoveel mogelijk in je eigen tuin, houdt 1,5 meter afstand van anderen en respecteer a.u.b. de aanwijzingen van de toezichthouders.

ACTIVITEITEN

PLAYBACKSHOW

Ga alvast oefenen voor 2022

KLAVERJAS TOERNOOI

We zien je graag in 2022

DART TOERNOOI

We zien je graag in 2022DART

MEDEDELINGEN

LOKATIE FEESTTENT

De Groenstrook aan de Ds. J.A. Visserstraat
MILIEUE en beter milieu begint bij uzelf…
Laat niet als dank…
Wilt u zo vriendelijk zijn al het afval in de hiervoor neergezette
Afvalbakken te deponeren.
Onze hartelijke dank hiervoor

PRIJZEN (2019)
Entreeprijs voor het ‘Oranjefeest’ op zaterdag € 10,00 p.p.
Inschrijfgeld klaverjassen € 3,00 p.p.
Inschrijfgeld darten € 3,00 p.p.
Entreeprijs voor de muziekavond op 5 mei € 7,50 p.p.

Pinnen is mogelijk.

Alle andere programmaonderdelen kunnen gratis worden bezocht.

VOORVERKOOP TOEGANGSKAARTEN
De kaarten zijn verkrijgbaar op:
Xxxxxxxxxx ## april in de feesttent vanaf 19.30 uur
Xxxxxxxxxx ## april in de feesttent vanaf 19.30 uur
Xxxxxxxxxx ## april in de feesttent vanaf 14.00 uur

LETOP… Max 4 kaarten p.p.

VOORVERKOOP TOEGANGSKAARTEN VOOR DE MUZIEKAVOND IN DE DORPSKERK OP ? MEI
Is mogelijk tijdens de hierboven vermelde uren maar ook op Xxxxxxxxxx ## april vanaf ##.00 uur en op Koningsdag vanaf 09.00 uur bij de centraal kassa in de tent, indien nog beschikbaar.

HUIS & GEDRAGSREGELS

CORONA

LET OP!
Blijf zoveel mogelijk in je eigen tuin, houdt 1,5 meter afstand van anderen en
respecteer a.u.b. de aanwijzingen van de toezichthouders.

~ Voor een gezellig en vriendelijk evenement ~

Algemeen
• Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico.
• De organisatie van het Koningsdag feest kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
• Aanwijzingen en instructies van het bestuur, de beveiliging en personeel dienen direct opgevolgd te worden.

Toegang
• Toegang tot betaalde evenementen is alleen mogelijk met een geldige entreekaart.
• Gekochte kaartjes worden door de organisatie niet teruggenomen.
• Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Bezoekers tot en met 21 jaar dienen zich altijd te legitimeren. Zonder geldig legitimatiebewijs krijgt u geen toegang tot het evenement.
• Zonder geldig legitimatiebewijs kan u de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd.
• Toegang tot de feestavond op 27 april is voor personen vanaf 14 jaar.
• Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.
• Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij te hebben.
• Indien u medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het evenemententerrein te verlaten. RUGZAKKEN worden niet toe gelaten.
• De organisatie en het beveiligingspersoneel hebben het recht om wapens en/of andere verboden voorwerpen over te dragen aan de politie.
• Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes of fraude met legitimatie) wordt aangifte bij de politie gedaan.
• Bij binnenkomst van het evenement gaat u akkoord met de huisregels van de organisatie. (OVH)

Geld
• Het is op het feestterrein mogelijk om te pinnen, dit gaat nog niet altijd goed/storingsvrij. Aangeraden wordt ook contant geld mee te nemen.

Consumpties / Alcohol
• In de feesttent wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.
• Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven.
• Het beveiligings- en bar personeel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol.
• Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren in de tent mee te nemen.
• Het is tijdens de feest avonden niet toegestaan om dranken mee naar buiten de feesttent te nemen.

Roken en drugs
• Het is in de tent en de toiletten niet toegestaan te roken. Roken is alleen toegestaan buiten op het terrein of in de open ruimte bij de toiletten.
• Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing.
• Het is ten strengste verboden om op en rondom het evenemententerrein drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.

Overig
• PARKEREN/RIJWIELSTALLING
Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.
• GELUIDSNIVEAU
Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen en af en toe een rustige ruimte op te zoeken zodat de oren wat rust kunnen krijgen.
• OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.
De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
• BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS ZAL DE TOEGANG WORDEN GEWEIGERD/ONTZEGD, ZONDER RESTITUTIE VAN HET TOEGANGSBEWIJS.
INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIENT HET EVENEMENTENTERREIN DIRECT TE WORDEN VERLATEN.
OVERTREDERS VAN DE HUISREGELS LOPEN HET RISICO VAN HET EVENEMENTENTERREIN TE WORDEN VERWIJDERD.

BESTUUR

Voorzitter – Ad Plaizier
Algemeen Adjunct – Joke Faassen
Secretaris – Liesbeth Heijboer
Penningmeester – Mariëlle Oosterbeek
Bestuurslid – Erik Hoogenboom
Bestuurslid – Peter Breure
Bestuurslid – Sjaak Camphens
Bestuurslid – Ruud Groeneveld

De OVH is opzoek naar nieuwe bestuursleden!

De OVH is 1 week per jaar zichtbaar, dat wil niet zeggen dat we als bestuur de rest van het jaar niets doen.

Er zijn ongeveer 9-10 bestuursvergaderingen waar we het nieuwe programma bespreken en de voorbereidingen monitoren.

Tijdens die ene week functioneren we als een bedrijf en heeft ieder bestuurslid verschillende taken en worden we geholpen door een grote groep vrijwilligers.

Enkele steekwoorden zijn;

 • Logistiek
 • Inkoop van verbruiks goederen
 • Artiesten bemiddeling en afsluiten contracten
 • Techniek
 • Sanitaire voorzieningen
 • Keuken en Bar installatie
 • Veiligheid
 • BHV
 • Catering
 • Beveiliging
 • Op en afbouw
 • Noodstroomvoorziening
 • Schoonmaak (doorlopend)
 • Ombouw tent voor de verschillende programma onderdelen
 • Onderhoud eigen materiaal

Dus vind je plannen maken, organiseren, zaken uitzoeken of voorbereiden leuk om te doen en ben je bereid een week lang je schouders er onder te zetten? Stuur een e-mail naar info@ovheerjansdam.nl met je naam en telefoon nummer. Dan maken we een afspraak en laten we je het draaiboek, stappenplan en andere schema’s zien om je zo meer inzicht te geven hoe de OVH functioneert.

HISTORIE O.V.H.

Momenten door de jaren heen

De Oranje vereniging is op gericht in een voor Nederland moeilijke periode.
Het jaarverslag 1939-1940 vermeld dat er geen activiteiten hebben plaats gevonden.
Hier ontstaat het eerste zwarte gat van de vereniging de eerste notulen na de oorlog dateert van 15 april 1946.
Het tweede zwarte gat van de vereniging is ontstaan tijdens de viering van Koninginnedag 1969 wanneer door verschillende gebeurtenissen en mening verschillen op 3 na alle bestuursleden op stappen. Hr. J. Prooi neemt het initiatief om als buitenstaander deze bestuurscrisis weer vlot te trekken met als resultaat dat er op de ledenvergadering van 13 november 1970 weer een compleet bestuur van 7 personen is.
In de nieuw opgestelde statuten, welke goedgekeurd zijn bij Koninklijk Besluit van 5 december 1974, No. 58, staat dat de naam van de vereniging in het gebruik is gewijzigd van Nederland en Oranje naar Oranje Vereniging Heerjansdam.
Tijdens de leden vergadering op 23 november 2004 zijn de door het bestuur voor gestelde vernieuwde statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd en later door de notaris vastgelegd.
Met de oprichting van een comité voor de viering van het 5de bevrijding lustrum (1970) wordt een nieuwe weg in geslagen om een zo breed mogelijk draagvlak en betrokkenheid tussen de verschillende verenigingen in het dorp te creëren.

Nog enkele voorbeelden hiervan zijn;

 • Comité 25jaar regeringsjubileum Koningin Juliana (5 september 1973)
 • Comité ter herdenking van de 400ste sterfdag van Vader des Vaderlands (25 mei 1984)
 • Comité Herdenking 50jaar Bevrijding Heerjansdam (29 april – 6 mei 1995)
 • Comité Huwelijk Prins Willem Alexander en Maxima (2 februari 2002)

De locaties waar de festiviteiten plaats hebben vonden en nog vinden zijn in al die jaren zeer verschillend geweest. Zoals weilanden, schoolpleinen, sportzaal, dorpsplein, op straat, voetbalvelden, de waal, groenstrook met vijver en/of vond plaats in dorpshuis, kerk, café, voetbalkantine, landbouwschuur, gemeentehuis, manege en tent.
Vanaf 1993 vinden alle activiteiten plaats in en om de grote tent op de groenstrook midden in het dorp. Zo’n 50 á 60 vrijwilligers helpen het bestuur om de tent op te bouwen en in te richten, zijn bij toerbeurt 3 dagen lang aanwezig tijdens de vele activiteiten en ruimen ook alles na afloop weer op. 6 oktober 2011 werd onze OVH 75jaar, 30-04-2012 werd dit uitgebreid gevierd met een overvol programma. Mede door een talrijk, enthousiast publiek en een oranje zon werd dit een dag om nog lang over na te praten.

Overzicht oud bestuursleden:

 

Jhr. P.A. Beelaarts van Blokland

hr. G. van Es

hr. B.W. van Dijk

hr. D.H. Vis

hr. D.F. van ’t Zelfde

hr. A. Simons

hr. D. Snoeck

hr. J. Groeneveld

hr. D. Noordzij

hr. And. V. d. Linden

hr. P. Verkerk

hr. J. de Ruiter

hr. W. Nolen

hr. .. ’t Hoofd

hr. .. Lagendijk

hr. .. Jonker

hr. A. v. d. Linden

hr. O. Versnel

hr. .. Mayer

hr. M. Van Driel

hr. J van Rijswijk

hr. B.J. Haan

hr. D. v.d. Linden

hr. A. Legerstee

hr. J. v.d. Heijden

hr. K. v.d. Brink

hr. W. Groenenboom

hr. J.H.S. Brinkman

hr. B. Plaizier

hr. C van ’t Zelfde

hr. S. Noordzij

hr. P. v.d. Merwe

hr. F. Bras

hr. T. Bauer

hr. H. Bürmann

hr. J. Prooi

hr. F.S. de Jong

mw. N. de Jong – van Kapelle

hr. H. de Koning

hr. J. Dijkshoorn

hr. C.A. Alrichs

mw. W. Huijers – v.d. Meer

hr.J. Tieleman

mw. E. Lodder – van Bennekom

mw. S. van ’t Zelfde – van Beek

hr. C.A. Kleinjan

hr. W. van Driel

hr. G. Timmermans

hr. I. de Jong

hr. A. v.d. Jagt

hr. F. Bürmann

hr. L. Hooghart

mw. R. van Driel – van Dijk

hr. A.W. Baaijens

hr. I.A. van den Berg

hr. R.J. Kaptein

hr. G.P. de Koning

hr. J. Verspuij

hr. A. de Jong

mw. M.A. van der Linden

mw. E. den Ouden – van Elderen

SPONSOREN

 

AANNEMINGSBEDR OVERGAAUW – AUTOBEDRIJF HEERJANSDAM – AUTORIJSCHOOL DE JONG – AUTORIJSCHOOL LANDZICHT – BAKKERIJ BOENDER – BIEMOND & LEMS VERHUUR BVBIEMOND EN ZONEN – BIEZEPOL – BOUWBEDRIJF DE ROEST B.V. – COMBINATIE UILENVLIETSEHAVEN – D. SCHILT LOODGIETERSBEDRIJF BV – EETCAFE HET DORPSHUIS – ERIK HOOGENBOOM – FAMILIE VAN NES – FIRMA R. VAN HERK – FRANK VERMEER BV – FRIENDLY TEAK – FYSOTHERAPIE VISSER – GULDEN FIETSEN – H.D.O. DAKBEDEKKING BV – HEJA DAKBEDEKKING V.O.F. – HOEKSTRA ADMINISTRATIE – HORENZON – HOVENIERSBEDRIJF J. DAM – INTRAHUIS MAKELAARS B.V. – J.A. VAN DIJK & ZOON – KAPSALON DUET – KAPSALON GEKNIPT VOOR U – KAPTEIN INFRA SERVICES – KEES BOOIJ TIMMERWERKEN – LEEMBERG B.V. – LEO VERHAGEN – LINDEBLOESEM BEAUTYSALON – MBD AUTOMATISERING – MULTIWERKEN – PLAATSNIJBEDRIJF C. ROSSEN BV – PRIMEKOZIJN – REGIOBANK – RESTARIA LIEDORP – SKV-ADVIES – SLOOF LOGISTIEK EN WAREHOUSING B.V. – SPAR HEERJANSDAM – SPRUIT KLUS SERVICE – STOOMERETTE ‘T VLAK – THB VERFHOEF – THEEHUYS POLDERZICHT – TRIMSALON JOKE KRUIS – VAN DER BURG TWEEWIELERS – VAN DER BURG – ACCOUNTANCY & ADVIES – VAN DER KRANS AUTO’S – VAN WORKUM ONDERHOUDSWERKEN – W. POT WARME BAKKER – W. VAN ARKEL – W.L. PLAIZIER DIERVOEDERS – NARINA SKINCLINIC – JEROEN VAN DER BURG – VALPREVENTIE VISSER – STUTFOTOGRAFIE – HORSES&CO – AART DEN HOLLANDERJ.L. RIJSDIJK B.V.BAAN BEDRIJFSKLEDING

Contact

Wij zijn te bereiken  via email: 
info@ovheerjansdam.nl

Voor aanmelden of vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar:
ledenadministratie@ovheerjansdam.nl