Huisregels

Huis- en gedragsregels

Oranje Vereniging Heerjansdam

Voor een gezellig en vriendelijk evenement

Algemeen

 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico.
 • De organisatie van het Koningsdag feest kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Aanwijzingen en instructies van het bestuur, de beveiliging en personeel dienen direct opgevolgd te worden.

Toegang

 • Toegang tot betaalde evenementen is alleen mogelijk met een geldige entreekaart.
 • Gekochte kaartjes worden door de organisatie niet teruggenomen.
 • Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Bezoekers tot en met 21 jaar dienen zich altijd te legitimeren. Zonder geldig legitimatiebewijs krijgt u geen toegang tot het evenement.
 • Zonder geldig legitimatiebewijs kan u de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd.
 • Toegang tot de feestavond op 27 april is voor personen vanaf 14 jaar.
 • Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.
 • Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij te hebben.
 • Indien u medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het evenemententerrein te verlaten. RUGZAKKEN worden niet toe gelaten.
 • De organisatie en het beveiligingspersoneel hebben het recht om wapens en/of andere verboden voorwerpen over te dragen aan de politie.
 • Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes of fraude met legitimatie) wordt aangifte bij de politie gedaan.
 • Bij binnenkomst van het evenement gaat u akkoord met de huisregels van de organisatie. (OVH)

Geld

 • Het is op het feestterrein mogelijk om te pinnen, dit gaat nog niet altijd goed/storingsvrij. Aangeraden wordt ook contant geld mee te nemen.
 • De dichtstbijzijnde pinautomaat is gevestigd op de Kromme Nering. (Rabo)

 

 

Consumpties / Alcohol

 • In de feesttent wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven.
 • Het beveiligings- en bar personeel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol.
 • Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren in de tent mee te nemen.
 • Het is tijdens de feest avonden  niet toegestaan om dranken mee naar buiten de feesttent te nemen

Roken en drugs

 • Het is in de tent en de toiletten niet toegestaan te roken. Roken is alleen toegestaan buiten op het terrein of in de open ruimte bij de toiletten.
 • Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing.
 • Het is ten strengste verboden om op en rondom het evenemententerrein drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.

Overig

 • PARKEREN/RIJWIELSTALLING

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

 • GELUIDSNIVEAU

Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen en af en toe een rustige ruimte op te zoeken zodat de oren wat rust kunnen krijgen.

 • OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

 • BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS ZAL DE TOEGANG WORDEN GEWEIGERD/ONTZEGD, ZONDER RESTITUTIE VAN HET TOEGANGSBEWIJS. INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIENT HET EVENEMENTENTERREIN DIRECT TE WORDEN VERLATEN.

OVERTREDERS VAN DE HUISREGELS LOPEN HET RISICO VAN HET EVENEMENTENTERREIN TE WORDEN VERWIJDERD.

free joomla templatesjoomla template
Like ons op Facebook!