Notulen van de Oprichtingsvergadering

Hieronder vindt u de notulen van de oprichtings vergadering van de Oranje vereniging Nederland en Oranje te Heerjansdam. Voorzover is na te gaan opgetekend door de heer G. van Es.


Oprichtings vergadering in de Bijzondere school op Dinsdag 6 October 1936 des avonds 8uur.

Door den Edelachtbare heer Jhr. Beelaarst van Blokland werd het regelement per artikel voor gelezen en aan verschillende besprekingen onderworpen. Den heer Verkerk vroeg verschillende malen het woord en besprak dan de verschillende punten welke volgens zijn inzicht voor verandering vatbaar waren. Ook ds. Kampherbeek en den Heer de Kool kwamen met eenige voostellen van onder geschikt belang. Den Heer J. de Deugd zag gaarne in het regelement opgenomen, dat er geen draaimolens of dergelijke op het feest terrein aanwezig mochten zijn, het welk niet werd gesteund. 

Er traden 62 leden toe tot de vereniging, met als contributie 25cent per lid per jaar. Hierna werd overgegaan tot het kiezen van een bestuur, met de volgende uitslag. Jhr. Beelaarts van Blokland werd met 43 stemmen gekozen tot voorzitter.

Verder werden gekozen tot bestuursleden;
G. van Es    53 stemmen
B.W. van Dijk    43 stemmen
D.H. Vis    41 stemmen
D.F. van ’t Zelfde  41 stemmen
A. Simons   37 stemmen
B. Snoeck     35 stemmen
J. Groeneveld   34 stemmen

Herstemming vond plaats tusschen de heeren L. de Kool en D. Noordzij, uitslag 25 en 35 stemmen. Gekozen D. Noordzij met 35 stemmen. Hierna werd met het zingen van het Wilhelmus en een dankwoord van de voorzitter de vergadering gesloten.

 


 

free joomla templatesjoomla template
Like ons op Facebook!