Momenten door de jaren heen

De Oranje vereniging is op gericht in een voor Nederland moeilijke periode. Het jaarverslag 1939-1940 vermeld dat er geen activiteiten hebben plaats gevonden. Hier ontstaat het eerste zwarte gat van de vereniging de eerste notulen na de oorlog dateert van 15 april 1946.

Het tweede zwarte gat van de vereniging is ontstaan tijdens de viering van koninginnedag 1969 wanneer door verschillende gebeurtenissen en meningsverschillen op 3 na alle bestuursleden op stappen. Hr J. Prooi neemt het initiatief om als buitenstaander deze bestuurscrisis weer vlot te trekken met als resultaat dat er op de ledenvergadering van 13 november 1970 weer een compleet bestuur van 7 personen is.

In de nieuw opgestelde statuten, welke goedgekeurd zijn bij Koninklijk Besluit van 5 december 1974, No. 58, staat dat de naam van de vereniging in het gebruik is gewijzigd van Nederland en Oranje naar Oranje Vereniging Heerjansdam. Tijdens de leden vergadering op 23 november 2004 zijn de door het bestuur voor gestelde vernieuwde statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd en later door de notaris vastgelegd. Met de oprichting van een comité voor de viering van het 5de bevrijdings lustrum (1970) wordt een nieuwe weg in geslagen om een zo breed mogelijk draagvlak en betrokkenheid tussen de verschillende verenigingen in het dorp te creëren.   

Nog enkele voorbeelden hiervan zijn;

  • Comité 25jaar regeringsjubileum Koningin Juliana (5 september 1973)
  • Comité ter herdenking van de 400ste sterfdag van Vader des Vaderlands (25 mei 1984)
  • Comité Herdenking 50jaar Bevrijding Heerjansdam (29 april – 6 mei 1995)
  • Comité Huwelijk Prins Willem Alexander en Maxima (2 februari 2002)

De locaties waar de festiviteiten plaats hebben vonden en nog vinden zijn in al die jaren zeer verschillend geweest. Zoals weilanden, schoolpleinen, sportzaal, dorpsplein, op straat, voetbalvelden, de waal, groenstrook met vijver en/of vond plaats in dorpshuis, kerk, café, voetbalkantine, landbouwschuur, gemeentehuis, manege en tent.

Vanaf 1993 vinden alle activiteiten plaats in en om de grote tent op de groenstrook midden in het dorp. Zo’n 50 á 60 vrijwilligers helpen het bestuur om de tent op te bouwen en in te richten, zijn bij toerbeurt 3 dagen lang aanwezig tijdens de vele activiteiten en ruimen ook alles na afloop weer op.

6 oktober 2011 werd onze OVH 75jaar, 30-04-2012 werd dit uitgebreid gevierd met een overvol programma. Mede door een talrijk, enthousiast publiek en een oranje zon werd dit een dag om nog lang over na te praten.

free joomla templatesjoomla template
Like ons op Facebook!